Vragen? Bel of Whatsapp

Het Noord 8

8307 AA Ens

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op wakkerzeilmakerij.nl.
2. Door een bestelling te plaatsen op onze website, ga je akkoord met deze algemene voorwaarden. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen tussen jou en Zeilmakerij Wakker.

2. Producten
1. Alle producten die op onze website worden aangeboden, zijn onderhevig aan beschikbaarheid. We streven ernaar om de voorraadstatus zo nauwkeurig mogelijk weer te geven, maar kunnen niet garanderen dat alle producten op voorraad zijn op het moment van bestelling.
2. De afbeeldingen van producten op onze website zijn ter illustratie en kunnen afwijken van de werkelijke producten.
3. Prijzen zijn inclusief btw en eventuele andere heffingen, tenzij anders vermeld.

3. Bestellingen
1. Door een bestelling te plaatsen op onze website, doe je een aanbod om het betreffende product te kopen in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.
2. We behouden ons het recht voor om een bestelling zonder opgave van reden te weigeren of te annuleren, ook nadat de betaling is ontvangen. In dit geval zullen eventuele reeds betaalde bedragen worden terugbetaald.
3. Na ontvangst van je bestelling sturen we je een orderbevestiging per e-mail. Deze bevestiging dient enkel ter informatie en vormt geen acceptatie van je bestelling, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

4. Betaling
1. Betalingen kunnen worden gedaan via de betaalmethoden die op onze website worden vermeld. We behouden ons het recht voor om bepaalde betaalmethoden niet te accepteren.
2. De betaling dient te geschieden in de valuta zoals vermeld op onze website.
3. Producten blijven eigendom van Zeilmakerij Wakker totdat de volledige betaling is ontvangen.

5. Levering
1. We streven ernaar om bestellingen zo snel mogelijk te verwerken en te leveren. De geschatte levertijd wordt vermeld bij het plaatsen van de bestelling. Deze levertijd is slechts een indicatie en geen garantie.
2. Het risico van verlies of beschadiging van producten gaat over op jou op het moment van levering.
3. Indien een product niet op voorraad is, zullen we je zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en heb je de mogelijkheid om je bestelling te annuleren of een alternatief product te kiezen.

6. Retourneren
1. Je hebt het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de producten de koopovereenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen.
2. Retourzendingen dienen in originele staat en verpakking te worden geretourneerd, inclusief eventuele accessoires en documentatie.
3. De kosten en het risico van retourzendingen zijn voor jouw rekening, tenzij anders overeengekomen.

7. Aansprakelijkheid
1. Zeilmakerij Wakker is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid aan onze kant.
2. Onze aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de bestelling.

8. Overmacht
1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden tot het nakomen van onze verplichtingen. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten onze wil en controle die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.

9. Privacy
1. Wij respecteren jouw privacy en behandelen persoonlijke gegevens vertrouwelijk. Ons privacy beleid beschrijft hoe we omgaan met persoonlijke gegevens en is te vinden op onze website.

10. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen jou en Zeilmakerij Wakker zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland, tenzij wettelijke bepalingen dwingend anders voorschrijven.

11. Contact
1. Voor vragen, opmerkingen of klachten kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens op onze website.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 30-4-2024. We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen.